Vikar på Lisbjergskolen

 

Indskoling,
Mellemtrin og Overbygning
8.00 – 9.40 timer
9.40 - 10.10 pause
10.10 – 11.50 timer
11.50 – 12.50 pauser/spisning
12.50 – ca. 16.00 timer

    

På Lisbjergskolen er der ingen klokke der ringer, så hold øje med tiden. Når undervisningen starter, skal du så vidt muligt være i den bygning, hvor du skal undervise.


Mandag og onsdag har indskoling samling for sig og mellemtrin og overbygning har samling sammen. Fredag er der fælles samling for hele skolen kl. 9.25 – 9.40. det forventes at du deltager i samlingen.
Hvis der foreligger en vikarplan, forventes du, at følge den så godt du kan. Hvis der ikke foreligger en vikarplan, skal du drøfte med en fra kontoret, hvad du kan lave.


Der kan være årgange eller grupper af elever som skal være ude i frikvarteret – spørg de voksne i bygningen, hvor du er vikar, hvordan det forholder sig.
Du skal aftale med kontoret om du eventuelt skal spise sammen med elever. Hvis du spiser med elever, skal der gøres rent bagefter. Der er dukseordning på alle årgange, men det er de voksnes ansvar at hjælpe eleverne med at udføre dukseopgaverne.


Derudover er der en række praktiske forhold, du skal være opmærksom på.
Skolen har ikke noget nedskrevet ordensreglement. Det betyder, groft sagt, at man skal tænke selv og dernæst, at man altid skal spørge andre, hvis der er noget, man er i tvivl om.


Der er dog en regel, som står helt fast – udover at man skal behandle andre ordentligt og civiliseret – man må ikke smide noget under nogen form ud over gelænderne på skolen. Det gælder alle bygninger.

Skolen er skofri. Det betyder at ingen – heller ikke de voksne – må have deres udesko på indenfor. Hvis du ikke vi gå i strømpefødder eller ikke har andet fodtøj med, skal du tage et blåt overtræk på dine sko.

Hvis du har sidste lektion, skal du sørge for at eleverne stoler op og fejer – der er en dukseordning blandt eleverne på alle årgange.
Når du starter som vikar, skal det aftales hvad arbejdet går ud på og hvad lønnen er med skolens administrative leder og afdelingsledere/skoleleder. Det er også her, du får nøgler og andre informationer.