Informationsmøde vedrørende indskrivning til skoleåret 18/19 mandag d.13.11 kl.17.30-19.30 i Sognegården. 

Ledere fra Dagtilbuddet og Indskolingen vil fortælle om: - Overgangen fra børnehave til skole og om skolestarten.

- Mulighederne for skolestart på forskellige tidspunkter 29. januar 2018, 13. august 2018 eller 28. januar 2019 – eller når barnet er parat.

- Lisbjergskolen og KRAI (kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling).

For yderligere information kontakt Lisbjergskolen på tlf. 8713 5855 eller på mail [email protected]