Tekst

NYT - FORÆLDREINTRA

Der er ændret adgang til forældreintra. Det er nu muligt også at logge på med unilogin.

Skulle du være i tvivl om hvordan man gør, så kan du læse nærmere her i denne pjece eller se videoen nedenfor. 

Kontakt skolens kontor i tilfælde af tvivl. 

https://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Digitale-boern-og-unge/Dokumenter/ForaeldreIntra-pjece-nov-2017.pdf

Indlejret objekt